VI ANVÄNDER MUSIKEN SOM ETT VERKTYG TILL ATT SPRIDA HOPP & TRO I DIN VARDAG.

 CONNECTA MÄNNISKOR MED GUD 

MUSICFORHISFAME är en plattform med kristen musik. Vi är en radiostation och ett musikbolag och vår vision är att connecta människor med Gud genom musik. Vi vill använda musiken som en påminnelse om att Gud är verklig och närvarande i vardagen.

 

Vi tror att musik har potentialen att påverka våra liv till det bättre. Det är en kraftfull konstform som är skapad med ett syfte.

 MÄNNISKOR. MUSIK. GUD. 

Det vi på MFHF gör handlar om människor, musik & Gud. Sedan starten 2016 har det präglat vårt arbete. Vi tror att musik kan fungera som en länk mellan Gud och människor, det musiken bär med sig i budskap och andemening skapar en atmosfär hos den som lyssnar.

 

För oss handlar de kristna värderingarna om att älska Gud och älska människor. Vi är en röst som står upp för det.

TEAMET

Marcus Ceder
Grundare av musicforhisfame
Evelina Larsson
DJ
Samuel Nilsson
Producent
Ronja Strid
DJ
Mattias Backlund
Musikskribent

SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN ATT HAN UTGAV SIN ENFÖDDE SON, FÖR ATT VAR OCH EN SOM TROR PÅ HONOM INTE SKA GÅ FÖRLORAD UTAN HA EVIGT LIV.

VÅR TRO

För oss på musicforhisfame är tron en grundläggande del av våra liv. Vår tro bygger på de kristna värderingarna och det som Bibeln lär om Gud Fader, Jesus Kristus Guds son och den Helige Ande. Vi tror att Bibeln är Guds Ord. 

Vad är tro?

I Nya Testamentet så översätt det engelska ordet "faith" (tro) med det grekiska ordet "pistis". Bibellexikon förklarar, “Pistis används för Tro med en dominerande betydelse av förtroende (eller tillförsikt). 'Tro' betyder förtroende, tillförsikt, försäkran och övertygelse".

Bibeln definierar också ordet pistis i Hebreerbrevet 11:1, “Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.” Tro är substansen och försäkran på det man hoppas på.​

Vem är Jesus?

Förståelsen om Jesus är väldigt viktigt. Vår förståelse för Jesus avgör vårt beslut som vi alla måste göra för att vara i relation med Honom. Men vem är Han? Hur är Han?

“Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.” (Kolosserbrevet 1:15).

Nästan överallt där Jesus visade sig så började människor prata, spekulera & argumentera. Har ni hört…, Det sägs om honom att… Visste ni att…? Särskilt de religösa människorna, de som lärde ut lagen. Vart Han än var, om Han öppnade sin mun eller gjorde något, Han var snacket i stan.

När Jesus stillar stormen i Matteus 8:27 så sa lärljungarna “Vem är Han? Till och med vindarna och sjön lyder Honom.”

Jesus var ojämförbar. Vi har en tendens att alltid jämföra offentliga personer med liknande människor i historien, detta för att vi gärna vill kategorisera för att ha en referenspunkt.

Till exempel: en ledare som Winston Churchill; en visionär som John F. Kennedy; en karriär som Moder Theresa; en vis man som Ghandi osv. men Jesus var och är ojämförbar.

 

Så vem är Jesus? Eller ännu viktigare, vem är Jesus för DIG?
Jesus sa, “Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.” (Johannes 10:10).

“Vad måste jag göra för att bli det Bibeln kallar frälst?” Den här frågan är vanlig och ställs av många människor idag. Svaret är ganska enkelt, “Tro på Herren Jesus så blir du frälst.” (Apostlagärningarna 16:31).

Så hur gör du det? Det vi behöver tro är att alla som åkallar namnet Jesus blir frälst. (Romarbrevet 10:13). Vi kan också läsa i Johannesevangeliet 14:6, “Jesus sade till honom: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Det är alltså Jesus som har gjort så att vi människor kan ha en relation med Gud igen.

Vad är Bibeln?

Bibeln har format historien som ingen annan bok har gjort. Men är det bara en myt, en fantasifull historia? Är det en regelbok, en referensguide, en hur-du manual för livet? Eller är det något mer?

Bibeln är berättelsen om Guds handlande i världen, och hans syften med skapelsen. Skrivandet av Bibeln tog över sexton århundraden och är resultatet av mer än 40 författares berättelser. Det är en ganska enastående samling på 66 böcker med väldigt olika stilar, alla innehållande det budskap Gud önskade att vi skulle få.

Denna sammanställning av böcker innehåller en väldig variation av litterära stilar. Den ger oss många historier om livet från goda och onda människor, om slag och resor, om Jesu liv och om den tidiga kyrkan. 

Det kommer i form av berättelser och dialoger, i ordspråk och liknelser, i sånger och allegorier, i historia och profetia. Händelserna i Bibeln skrevs i regel inte ner exakt då dom inträffade. Snarare så berättades de om och om igen för efterkommande generationer innan de skrevs ner. 

 

Ändå hittar vi samma tema genom hela Bibeln. 

 

Så vad är då Bibeln?

I förhållande till vad vi redan läst så är Bibeln:

  • En guide för att leva livet fullt ut. Den ger oss en vägkarta för livet. Ett ankare när det stormar.

  • Ett lager med fantastiska berättelser för barn och vuxna. Kommer du ihåg Noa och arken? Daniel i lejongropen? Jonah i fiskens buk? Liknelserna från Jesus? Dessa historier betonar triumfer och misslyckanden av vanliga människor.

  • En tillflykt i nöden. Människor i smärta, lidande, i fängelse och i sorg berättar ofta om hur de genom att läsa Bibeln fått tillbaka styrka i sin situation.

  • En skatt av insikter om vilka vi är. Vi är inte meningslösa robotar, vi är magnifika skapelser från en Gud som älskar oss och som ger oss ett syfte och mening med livet.

  • En källa i det vardagliga livet. Bibeln visar oss standarder för vårt uppförande, riktlinjer för att veta vad som är rätt och fel, principer för att hjälpa oss i ett förvirrat samhälle där så ofta "allt funkar."

KONTAKTA OSS!

contact@musicforhisfame.com  |  +4672 - 306 02 19

  • musicforhisfame facebook
  • musicforhisfame instagram

Vi samarbetar med

logo-Hope.png

© 2016 - 2019 musicforhisfame. All rights reserved.